Familieopstellingen Arnhem

Als onderdeel van een familie neem jij een bepaalde rol in. De manier waarop er thuis met jou en de anderen wordt omgegaan, verloopt via een bepaald patroon en gaat eigenlijk onbewust. Hierdoor verloopt het contact tussen jou en de andere familieleden dus eigenlijk zonder bewust stil te staan bij je eigen gevoel.

Jeugd is bepalend voor je verdere leven

Elke familie heeft zo zijn eigen regels of verwachtingen die gelden voor de gezinsleden. Vanuit je jonge jaren heeft je familie dus invloed op de invulling van jouw leven. Niet altijd verlopen relaties binnen een familie, zoals dat zou moeten en daar kun je op latere leeftijd hinder van ondervinden.

Je loopt dus onbewust tegen hetzelfde patroon aan. In een familie en/of organisatie opstelling creëer je bewustzijn. Dat kan gaan over klachten of problemen in je (liefdes) relatie, in je werk met collega’s of patronen die gaan over je professioneel leiderschap.

Maak dan gebruik van een familie/organisatie opstelling in Arnhem om helder te krijgen wat jouw positie is en hoe anderen zich tot jou verhouden. Het is een goede manier om helder te krijgen wat ertoe heeft geleid dat jij met bepaalde vragen of problemen zit.

Hoe werkt een familie/organisatie opstelling Arnhem?

Bij een familie/organisatie opstelling wordt de geschiedenis van je familie zichtbaar gemaakt. Er wordt via systematisch werken inzicht verkregen in de plek die jij inneemt binnen dit systeem oftewel jouw familie. Met familieopstelling Arnhem wordt ook helder hoe jij je verhoudt tot de anderen die onderdeel uitmaken van dat systeem. Knelpunten worden zichtbaar en van daaruit kan worden gewerkt aan een oplossing.

Loop jij regelmatig tegen hetzelfde patroon aan? Met een familieopstelling Arnhem wordt duidelijk hoe een terugkerend (negatief) patroon ontstaat en belangrijker nog wat jouw bijdrage hierin is.  Door dit te begrijpen is het mogelijk om belemmeringen te leren en te gaan herkennen waar ruimte is om jouw gedrag om te buigen naar gedrag dat wèl werkt voor jou.

Inzicht met familie/organisatie opstelling Arnhem

Na de familie/organisatie opstelling vind jij:

 • Rust
 • Acceptatie
 • Een andere manier om naar situaties te kijken
 • Inzicht en betekenis van ervaringen

Vraagstukken bij familie/organisatie opstelling Arnhem

Bij een familieopstelling helpt het als je bepaalde vragen hebt die via de familieopstelling aan bod kunnen komen. Hierbij kun je denken aan vragen als:

 • Waarom verlies ik energie als ik in gezelschap ben van….?
 • Hoe hou ik de balans tussen mijn eigen kinderen en die van mijn nieuwe partner?
 • Wat is mijn plek in het gezin waar ik uitkom?
 • Hoe zorg ik dat mijn kinderen opgroeien zonder mijn problemen over te nemen?
 • Hoe maak ik mezelf beter zichtbaar in mijn relatie of in mijn werk?
 • Welke plek heb ik in de organisatie zodat ik daar meer energie uit haal?
 • Hoe kan ik mijn team beter laten samenwerken?
 • Waarom voel ik me zo vaak afgewezen of niet serieus genomen?

Hoe verloopt een familie/organisatie opstelling Arnhem?

Bij een familie/organisatie opstelling zijn deelnemers en plaatsvervangers (representanten) aanwezig. De representanten zijn er om de rol van jouw familieleden in te nemen. Er wordt altijd begonnen met een korte uitleg over systemisch werken, zodat je weet wat het inhoudt en wat je met deze manier kunt bereiken. Er worden ook vragen en een aantal thema’s opgesteld. Op deze manier wordt het onzichtbare voor jou ineens zichtbaar. Dit zorgt voor inzicht en dat maakt het eenvoudiger voor jou om stappen te zetten. De ervaring leert dat bij een familie/organisatie opstelling zowel de representanten als de deelnemers vaak verrast zijn door de beweegruimte die ontstaat.

Tarief
Als representant zijn de kosten €45
Als vraag inbrenger €225

Datum
16 september van 9.30 tot 12.30

Contact opnemen
Denk je dat een familie/organisatie opstelling Arnhem ook voor jou werkt? Neem in dat geval contact met mij op, dan kijken we samen hoe we gaan starten.