Relatietherapie in Arnhem

En ineens realiseren jullie je dat er iets moet gebeuren…. Je staat al eentijdje tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Dat was vroeger anders. Wat is er gebeurd?

Je ergert je aan dingen waar je vroeger geen last van had en tijdens de gesprekken merk je dat je elkaar helemaal niet goed begrijpt. Je was altijd in de veronderstelling elkaars gedachten te kunnen lezen en ineens merken jullie beide dat jullie er veelvuldig naast zitten waardoor er verkeerde conclusies getrokken worden.

Ruzies herhalen zich frequenter en je voelt dat bepaalde onderwerpen niet meer besproken kunnen worden. Of misschien ben je niet blij zoals het seksueel loopt tussen jullie? Of laat de communicatie te wensen over?

Zelfs als je een goede relatie hebt dan kun je soms op een punt komen waarop dingen niet meer vanzelf lekker lopen. De reden daarvoor kan verschillen, soms verlies je elkaar uit het oog, soms neemt het vertrouwen af, of is de passie die jullie ooit hadden minder geworden.

Ik heb alles geprobeerd maar het lukt me niet…..

Ik heb ervaring en ben opgeleid om gebruik te maken van diverse gesprekstechnieken:

 • Emotionally Focused Therapie (EFT)
  Dit is een hele goede en fijne manier om je door deze lastige tijd in je relatie heen te loodsen.
 • Transactionele Analyse (TA)
  TA geeft inzicht in Ego toestanden en hierdoor krijgen jullie helder hoe jullie dit in jullie relatie vormgeven.Mannen vinden dit meestal een makkelijk te hanteren cognitief model.
 • Systemisch werk
  Tijdens de eerste sessie maken we samen jouw Genogram. Zo ontstaat een eerste inzicht in je levensgeschiedenis en je relatie ontwikkeling.Ingesleten patronen worden zichtbaar en we kijken samen in hoeverre deze nog ‘dienend’ zijn. Systemisch werken geeft ook in het gezin met kinderen veel ‘rust’.Kijken naar je vandaan komt, geeft een scherp kompas op waar je naartoe wilt.
 • Oplossingsgericht werken
  Ik hou van een helder doel. Het is goed om zicht te hebben op het probleem, maar we werken aan een oplossing. Dat moeten we niet uit het oog verliezen.Zo lang als nodig stil staan bij het probleem en zo snel als mogelijk door naar de oplossing.
 • Provocatief coachen
  Zachtheid, betrokkenheid zijn goede eigenschappen, maar soms is een helder Bulls Eye nodig om de gewenste voortgang te bereiken.
 • Mediation
  Hoe gaan we nou zo goed mogelijk uit elkaar? Afscheid nemen is een actieve handeling. Helaas beseffen te weinig mensen dat, neemt een partnerafscheid en ondergaat de ander dit. Tijdens de gesprekken werk ik eraan om beide partners bewust te maken van deze dynamiek.

Een bewuste keuze om aan jullie relatie te werken!! Samen besluiten dat jullie het allebei ‘anders’ gaan doen. Dat betekent niet direct dat het goed gaat maar wel dat erover en weer aan gewerkt wordt. Je kunt immers ook niet direct zonder trainen een marathon lopen, toch?

Belangrijk is om te onthouden dat het nooit te laat is om iets te verbeteren.Zolang jij en je partner bereid zijn naar elkaars frustraties en ongenoegen te luisteren en energie willen steken in een gezamenlijke oplossing dan valt er in jullie relatie een hoop te bereiken. Neem contact op als je daarin graag op weg geholpen wilt worden.